Modrá

Na třídě pracují paní učitelky Iva Šedová DiS. , Bc. Irena Svobodová a asistent pedagoga Matyáš Kočí. Třída je v provozu od 6:15 do 15:45. Při rekonstrukci v červenci 2014 byly vymalovány stěny herny modrou a stěny ložnice broskvovou barvou, od července 2019 disponuje třída novými umývárnami.

Pravidla třídy

 1. Při příchodu do třídy a odchodu domů podáme paní učitelce ruku, podíváme se do očí a pozdravíme se. Učíme se pozdravit v MŠ dospělé osoby.
 2. Uklízíme hračky po zaznění rolniček, hračky z domova ukládáme do košíku.
 3. Ve třídě, v šatně a na chodbě nekřičíme, neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem a šetříli si zdraví.
 4. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem, učíme se omluvit a odpouštět si.
 5. Šetrně zacházíme s hračkami, neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Vážíme si toho, co vytvoří druhý.
 6. Umíme vyhrávat i prohrávat, nikomu se neposmíváme, slabším a mladším pomáháme.
 7. Nemluvíme hrubě, mluvíme pravdu, protože – ,, Lež má krátké nohy“.
 8. Nebereme si nic, co nám nepatří.
 9. Stolujeme čistě, používáme prostírání, uklízíme po sobě.
 10. Do jídla se nenutíme, jen ochutnáváme.
 11. Na pobyt venku se převlékáme a do třídy také.
 12. Dodržujeme pravidla bezpečnosti venku – na konci chodníku, vždy zastavíme, přecházíme po přechodu, vyhýbáme se, dospělou osobu pozdravíme.

Jsme šťastné a veselé děti, chceme, aby z nás měl každý radost.

Projekty:

 

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň