Naše školka

Základní údaje o škole:

Mateřská škola Stromovka je čtyřtřídní mateřská škola s vlastní tělocvičnou, obklopená rozlehlou zahradou.  Poloha v sousedství parku, blízká hřiště a sportovní areály, les, řeka, pole, …. to vše tvoří ideální prostředí pro poznávání světa, sportování a dovádění:)

Školka ve Stromovce má tradici od roku 1967 (v roce 2017 jsme oslavili  50 let existence:) V roce 2015 v rámci projektu zateplení dostala školka krásný, nový kabátek:) Získali jsme i nový prostor, tělocvičnu, kterou využíváme nejenom pro cvičení, ale i pro další aktivity, nejenom pro nás, ale i pro širší veřejnost:)

Dětem nabízíme kromě standartních aktivit též rozšířenou nabídku aktivit EVVO (environmentální výchovy). Jsme členy celostátního sdružení škol se zájmem o EVVO  „Mrkvička“.

Dětem nabízíme v odpoledních hodinách angličtinu s externí lektorkou.

Využíváme blízkosti sportovišť, v letních měsících navštěvujeme koupaliště, v zimě kluziště. V zimě jezdíme plavat do krytého bazénu ve Vysokém Mýtě, imunitní systém dětí posilujeme návštěvami solné jeskyně.

Samozřejmostí jsou návštěvy kulturních akcí (divadla, koncerty, výstavy), pořady s výchovnou tematikou (dopravní výchova, výchova ke zdraví, akce zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů). Pravidelně s dětmi navštěvujeme Městskou knihovnu, kde si půjčujeme knížky a účastníme se literárních pořadů pro děti.

Velký význam přikládáme péči o správnou výslovnost. Kromě pravidelných logopedických chvilek se cíleně věnujeme péči o předškoláčky, kterým nabízíme dvakrát týdně bezplatnou individuální péči našich logopedických asistentek.

Předškoláčkům se snažíme maximálně usnadnit přechod na základní školu. Denně mají vyhrazených 20 – 30 minut, kdy je paní učitelky připravují k zápisu.

Velmi důležitý je pro nás blízký kontakt s rodiči a rodinami dětí. Proto zveme několikrát ročně rodiče s dětmi na zábavná sportovní odpoledne, či tematická posezení (dílničky), při kterých  máme čas posedět, popovídat a ještě si vyrobit krásné věcičky pro radost:)

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň