Úhrada za poskytované služby

Školné pro školní rok 2023/2024

Úhrada se provádí zálohově k 20. dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

Od úplaty jsou osvobozeny děti před nástupem povinné školní docházky (od školního roku, ve kterém dosáhnou 6ti let věku) a děti s odkladem školní docházky.

ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU JE NUTNÉ PRO SPÁROVÁNÍ VAŠÍ PLATBY, 

DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.

Stravné pro školní rok 2023/2024

Celodenní stravné pro děti činí 43 Kč/ den do 6 let. Děti od 6 let 47 Kč/den.

Úhrada se provádí zálohově vždy k 20. dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

STRAVNÉ JE NUTNO VČAS ODHLAŠOVAT – NEJDÉLE DO 7 HODIN PŘÍSLUŠNÉHO DNE.

NEODHLÁŠENÁ STRAVA PROPADÁ. Pouze 1. den nepřítomnosti (nemoci) si může rodič přijít do školky vyzvednout oběd do vlastní nádoby.

 

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň