Úhrada za poskytované služby

Školné

Úhrada se provádí zálohově vždy k 20. dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

Od úplaty jsou osvobozeny děti před nástupem povinné školní docházky (od školního roku, ve kterém dosáhnou 6ti let věku).

Stravné

Celodenní stravné pro děti do 6 let činí 32 Kč/den, od 7 let hradíte celodenní stravné ve výši 38 Kč/ den. Úhrada se provádí zálohově vždy k 20. dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

 

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň