Úhrada za poskytované služby

Školné pro školní rok 2022/2023

Úhrada se provádí zálohově nejdéle k poslednímu dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

Od úplaty jsou osvobozeny děti před nástupem povinné školní docházky (od školního roku, ve kterém dosáhnou 6ti let věku) a děti s odkladem školní docházky.

ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU JE NUTNÉ PRO SPÁROVÁNÍ VAŠÍ PLATBY,  vhodné je uvádět i jméno dítěte do poznámky.

Stravné pro školní rok 2022/2023

Celodenní stravné pro děti činí 42 Kč/ den. Úhrada se provádí zálohově vždy k 20. dni předchozího měsíce (v srpnu přijde platba na září atd., poslední platbu uskutečníte v červnu (částka za prázdniny bude včas upřesněna).

Při převodu peněz zadávejte tyto identifikátory platby:

STRAVNÉ JE NUTNO VČAS ODHLAŠOVAT – NEJDÉLE DO 7 HODIN PŘÍSLUŠNÉHO DNE.

NEODHLÁŠENÁ STRAVA PROPADÁ. Pouze 1. den nepřítomnosti (nemoci) si může rodič přijít do školky vyzvednout oběd do vlastní nádoby.

 

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň