Červená

Na třídě pracují paní učitelky Libuše Poláková a  Eliška Hušáková. Naše třída je tento rok v provozu od 6:00 do 15:30.

Pravidla třídy

  1. Přivítání a loučení – Při příchodu a odchodu nahlas pozdravíme, podáme paní učitelce ruku, usmějeme se a podíváme se do očí.
  2. Slušné chování – Dbáme na pravidla slušného chování – pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se. Když paní učitelka s někým hovoří, počkám, až domluví a neskáču ji do řeči. Na paní učitelku nevolám – když něco potřebuji, přijdu k ní a pěkně jí to řeknu. Nežalujeme na sebe, snažíme se řešit problémy sami mezi sebou. Pomáháme si navzájem, ale když někdo nechce, nevnucujeme se.
  3. Pořádek – Hračky si každý vezme, jaké chce – kdo si je vytáhne, ten si je po sobě uklidí. Každá hračka má své místo. Hračky patří všem, domů si je neodnášíme, i když se nám líbí.
  4. Stravování – Pokud mi nechutná nějaké jídlo, ochutnám aspoň maličko.
  5. Společná chvíle – Ráno se společně vítáme v kruhu, povídáme si, zpíváme, nasloucháme, když nechci hovořit, nemusím.
  6. Oslavy – Narozeniny a svátky slavíme společně. Můžeme dětem přinést dobroty, prosíme ne tvrdé bonbony.

Všichni jsme kamarádi a máme se  rádi.

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň