Denní program

Ráno

Děti se od 6 hodin scházíme v sudých týdnech v červené třídě, v lichých týdnech v oranžové třídě. Odtud si je postupně odvádí paní učitelky do kmenových tříd.

Dopoledne

Probíhá blok spontánních i řízených činností, ranní kroužek, cvičení, svačinka. Po svačině přichází do třídy druhá paní učitelka, která si bere na starost mladší děti. Předškoláčci pokračují blokem činností zaměřeným na přípravu do školy. Poté děti odchází ven.

Logopedickou péči provádí logopedické asistentky – Lenka Karpíšková, Eva Hrdinová a Marcela Slavíková ve svých třídách.

Odpoledne

Děti se po příchodu z vycházky naobědvají, o půl jedné odchází část dětí domů, ostatní si jdou odpočinout. Následuje svačinka, hry ve třídě, na zahradě (za hezkého počasí), nebo v tělocvičně a postupné rozcházení domů v sudých týdnech z červené třídy, v lichých týdnech z oranžové třídy.

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň