Denní program

Ráno

Od 6 hodin se scházíme v červené třídě, odkud se postupně rozcházíme do kmenových tříd.

Dopoledne

Probíhá blok spontánních i řízených činností, ranní kroužek, cvičení, svačinka. Po svačině přichází do třídy druhá paní učitelka, která si bere na starost mladší děti. Předškoláčci pokračují blokem činností zaměřeným na přípravu do školy, menší děti se jdou převléknout na vycházku.

Poté děti odchází ven.

Logopedickou péči provádí logopedické asistentky – Eva Hrdinová (žlutá a modrá třída) a Eliška Hušáková (červení a oranžová třída).

Odpoledne

Děti se po příchodu z vycházky naobědvají, po dvanácté hodině odchází část dětí domů, ostatní si jdou odpočinout a poslechnout pohádku.

Následuje svačinka, hry ve třídě, na zahradě (za hezkého počasí), nebo v tělocvičně a postupné rozcházení domů (z oranžové třídy).

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň