Velikonoční dílnička

27.03.2023 | 15:30

Přijďte si s dětmi vyrobit velikonoční dekoraci.

Zapsat se můžete na nástěnce umístěné na chodbě v naší školce.

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň