Hvězdárna a planetárium HK

21.10.2020 | 07:00

Projektový den mimo školku „Poznáváme vesmír“

Místo: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Doprava: Bus
Cena: zdarma (hrazeno z fondů EU)

Časový harmonogram:

S sebou: vhodné oblečení, batůžek s pitím a dobrůtkou.

Ze školky povezeme dětem svačinku, na oběd se vracíme.

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň