Zápis dětí do MŠ Stromovka pro rok 2022/2023

9.3.2022

Zápis do MŠ Stromovka, Choceň

pro školní rok 2022/2023 (nástup od 1.9.2022)

KDY: pondělí 2. května od 8,00 do 15,30

KDE: v ředitelně MŠ Stromovka, Choceň (1. patro budovy)

S SEBOU:

Postup při přijímacím řízení:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si buď vyzvednete osobně v MŠ Stromovka (bude k dispozici od 1. dubna v době od 6 do 15,30 hodin, nebo kdykoliv stáhnete ZDE
  2. U zápisu předložíte řádně vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  3. Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo.
  4. Přijímání dětí proběhne dle stanovených kriterií pro přijetí:

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání dle novely  ŠZ  178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky
  2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a místních částích (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,  Podrážek), které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně čtvrtého věku (§4 odst. 3, školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.
  3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a místních částích (Dvořisko, Hemže, Březenice,  Plchůvky,  Podrážek), které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle věku sestupně.
  4. Ostatní přihlášené děti dle věku sestupně do naplnění volné kapacity MŠ.

Další informace:

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022

– termín zápisu pro uprchlíky  je  stanoven na 2.  června 2022 od 8 do 14,30 hodin v ředitelně školy

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 2 червня 2022  8-14,30 Годин

 

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 2 červnja 2022 8-14,30

 

 

V Chocni dne 9. března 2022                                                          Mgr. Michaela Bubeníčková,

                                                                                                               ředitelka MŠ Stromovka, Choceň

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň