Informace o úhradách školného po dobu přerušení provozu MŠ

7.4.2020

Školné za měsíc březen 2020 bude kráceno a bude činit 200 Kč. Školné za měsíc duben a za následující měsíce bude určeno dleaktuální situace. (bude se postupovat jako při prázdninovém přerušení provozu, tj. školné se platí pouze za dobu, kdy byla MŠ v provozu)

Přeplatky/nedoplatky na školném budou vyúčtovány a vypořádány v hotovosti (popř. na účet – dle situace) po ukončení školního roku.

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň