Distanční výuka 16.-20.11.2020

18.11.2020

Pro tento listopadový týden procvičujte s dětmi pozornost, počet, grafické znázornění počtu – pracovní list Strom, dále grafomotoriku – zuby na pile, lví zuby (klikatá čára) – oba pracovní listy z knihy Jdu do školy (Simona Pekárková, nakl. Fragment)

Logické myšlení procvičíte doplněním posloupnosti v řadě grafických symbolů – z časopisu Informatorium

Procvičujte počítání v oboru do 20 – využít můžete přírodniny (kaštany, žaludy, apod.)

Zazpívejte si písničky o podzimu (Podzimku, podzimku)

 

Pokud potřebujete pracovní listy vytisknout, zastavte se ve školce ve žluté třídě (lépe se předem ohlásit – emailem nebo telefonicky)

dist.vyuka 16_20_listopad

© 2020 MŠ Stromovka, Choceň